ארכיון הקטגוריה: תשלומים ואגרות

תשלום חשבון מים, גז, ארנונה, אגרות שונות: רשם החברות, אגרות של משרד המשפטים, רשם הקבלנים ועוד.