ארכיון הקטגוריה: רישוי נהיגה

טפסים שימושיים של משרד התחבורה עבור רישוי נהיגה להורדה או למילוי מקוון.

טופס בדיקת כושר ראיה משרד הרישוי

טופס מקוון  זה מרשה לאופטומטריסטים מורשים, לאחר ההרשמה למערכת, לבצע בדיקת כושר ראייה למוציאים רשיון נהיגה.

הצפייה ומילוי הטופס מתבצע רק לאחר רכישת כרטיס חכם והרשמה למערכת משרד הרישוי.

להמשיך לקרוא

טופס רישום אופטומטריסט משרד הרישוי

טופס מקוון זה, לאופטומטריסטים מורשים, מיועד לרישום האופטומטריסט במשרד הרישוי כרשאי לבצע בדיקות ראייה לקבלת רשיון נהיגה. את הטופס יש למלא לאחר הורדת תוכנת מחשב ייעודית ורכישת כרטיס חכם.

להמשיך לקרוא

טופס בדיקות רפואיות לבעל רשיון נהיגה מסוג פרטי / דו-גלגלי (דרגות A1,A2,B) / טרקטור משרד הרישוי להורדה

טופס בדיקות רפואיות זה מיועד לאלה המעוניינים להוציא רשיון נהיגה חדש או לחדש רשיון קיים לרכב פרטי, אופנוע (דרגות A1, A2, B) ולטרקטור.
להמשיך לקרוא

טופס בדיקות רפואיות לבעל רשיון נהיגה לרכב משא (מעל 3.5 טון) / ציבורי / מסיעי ילדים / רכב ביטחון / אופנוע מעל 500 סמ"ק (דרגה A) / מורה מוסמך לנהיגה משרד הרישוי להורדה

טופס בדיקות רפואיות זה מיועד לאלה המעוניינים להוציא רשיון נהיגה חדש או לחדש רשיון קיים לרכב משא, רכב ציבורי, רכב ציבורי זעיר, הסעת ילדים, רכב בטחון, אופנוע בדרגה A (ללא הגבלת סמ"ק), מורה נהיגה מוסמך.
להמשיך לקרוא

טופס הסכמה ללימוד נהיגה לטרקטור למי שטרם מלאו לו 17 שנים להורדה משרד הרישוי

טופס זה מהווה הסכמה של הורי הקטין, שטרם מלאו לו 17 שנים, או האפוטרופוס החוקי ללימוד נהיגה על טרקטור.
בצירוף הטופס יש להציג תעודת זהות של החותם המסכים.

להמשיך לקרוא

טופס הסכמה ללימוד נהיגה לאופנוע בדרגה A2 למי שטרם מלאו לו 17 שנים להורדה משרד הרישוי

טופס זה מהווה הסכמה של הורי קטין או האפוטרופוס החוקי ללימוד נהיגה וקבלת רישון לאופנוע בדרגה של A2.
את הטופס יש למסור במשרד הרישוי ועל המסכים להתייצב במשרד בצירוף תעודת זהות.

להמשיך לקרוא

טופס בקשה לערעור על תוצאות מבחן עיוני/מעשי להורדה משרד הרישוי

טופס המיועד לאלו המעוניינים לערער על תוצאות מבחן נהיגה עיוני ו/או מעשי.
את הטופס יש להגיש לסניף משרד הרישוי בו בוצע המבחן בצירוף טופס בקשה לקבלת רישיון נהיגה וטופס תוצאת המבחן.

להמשיך לקרוא