ארכיון הקטגוריה: מיסוי מקרקעין

טפסים להורדה של יחידת מיסוי מקרקעין בנושא מס רכוש , מס שבח ומקרקעין

מיסוי מקרקעין-טופס 7751 הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' להורדה

טופס המשמש להודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת, על המוכר והרוכש לחתום בהצהרה בטופס להורדה ולאמת חתימתם בפני עו"ד.
להמשיך לקרוא

מיסוי מקרקעין-טופס 7738 הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א) להורדה

טופס 7738 משמש עבור הודעה על דחיית יום המכירה של זכות מקרקעין שמושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38.
להמשיך לקרוא

מיסוי מקרקעין-טופס 738 רכישת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38 להורדה

טופס 738 משמש לרכישת זכויות בנייה נוספות לאחר תמ"א 38, יש למלא את הפרטים כראוי בטופס ולאמת חתימה ע"י עורך דין. בנוסף, יש לצרף אישורים מתאימים המופיעים בטופס.
להמשיך לקרוא

מיסוי מקרקעין-טופס 7097 הצהרה על מכירת משק חקלאי – נספח להצהרה להורדה

טופס 7097 הוא נספח להצהרה לטופס 7002  על מכירת משק חקלאי . בטופס יש לציין את פרטי המושב ופרטי המשק.
בנוסף יש להחתים את מזכיר או יו"ר ועד המושב.

להמשיך לקרוא