ארכיון הקטגוריה: רשות המיסים

מאגר טפסים להורדה של רשות המיסים בישראל: מע"מ, מס הכנסה,מאגר טפסים מכס,מלכרי"ם ועוד.

תוכנית הסיוע למלחמת "חרבות ברזל" – פיצוי לעסקים הגשה וטפסים

היום הודיע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תוכנית סיוע כלכלית לעסקים בכל הארץ.

עיקרי התכנית:

  1. יישובי ספר ( עד 7 ק"מ מרצועת עזה ועד 9 ק"מ מגבול לבנון ) – יפוצו באופן מלא: גם ירידה בהכנסות וגם על הוצאות השכר.
  2. זכאות לפיצוי/מענק : בעלי הכנסה של עד 400 מיליון ש"ח בשנה אשר המחזור החודשי שלהם נפגע ב-25% או 12.5% למדווחים בדיווח דו – חודשי. בחודש אוקטובר.
  3. כיצד יחושב הפיצוי/מענק : 6%-18% מהממוצע החודשי של ההוצאות הקבועות בשנת 2022.
  4. המדינה תשתתף בהוצאות שכר של עד 60% , לפי שיעור הפגיעה בהכנסות.

עדכון זכאות ותנאים למענק אוקטובר 2023:

המתווה לעסקים עבור פיצוי עקב ירידה בהכנסות מהמלחמה ישתנה:

  • הקלות בזכאות לעובד שיוצא לחל"ת – ראו דמי אבטלה במלחמה 
  • שיעור השתתפות בהוצאות שכר עלה לתקרה של 75%
  • תקרת החזר הוצאות לעסקים עם מחזור של עד 100 מיליון ש"ח עלתה ל-600 ועסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח יוכלו לקבל החזר בתקרה של עד לסכום של 1.6 מיליון ש"ח בחישוב פגיעה לינארי.
  • גובה הפיצוי – עד 22% אחוז לכל הקבוצות ללא הבדל בשיעור הפגיעה.

אופן הגשה והקישור להגשת בקשת מענק / פיצוי צפויים ראו במדריך להגשת בקשת מענק.