ארכיון הקטגוריה: מרשם

טפסים להורדה של רשות האוכלוסין וההגירה – שינוי שם פרטי, שינוי שם משפחה, דרכונים,תעודות זהות,שינוי כתובת, הנפקדת תעודת לידה ועוד.

טופס הנפקת תעודה ביומטרית חכמה להורדה

עלות תעודת זהות ביומטרית חכמה ראשונה תונפק ללא תשלום. מחייב נוכחות אישית וניתן לבקש עבור כל גיל.
צילום לתמונת פספורט נעשה ללא תשלום בעמדת השירות בלשכה.
במקרה של אובדן, גנבה או בהשחתה של התעודה הקיימת, והמבקש מעוניין לקבל תעודת זהות חכמה במקומה, יידרש תשלום האגרה הקבועה בחוק.
להמשיך לקרוא

טופס לספח חדש לתעודת הזהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים להורדה

מתן ספח לתעודת הזהות בעקבות שינויים של המבקש-ילד שנולד, שינוי מצב אישי.
למתן ספח בעקבות שינוי כתובתו של המבקש ניתן לראות בטופס שינוי מען.
נוכחות בלשכה היא חובה ויש לצרף מסמכים נוספים לטופס זה:
להמשיך לקרוא