ארכיון הקטגוריה: אשרות ומעמד

טפסים של רשות האוכלוסין וההגירה להורדה בכל הנושאים הקשורים לאשרות ומעמד.

טופס הזמנת רופאים למטרת עבודה/השתלמות להורדה

טופס המיועד למוסד / בית חולים המעוניין להזמין רופא מקצועי מחו"ל ויש לו אישור מיחידת הסמך להעסיק עובדים זרים, יגיש את בקשתו בלשכת מנ"א האזורית והם ישקלו את בקשתו בכפוף לתנאים

להמשיך לקרוא

טופס בקשות להזמנת אומנים מחו"ל להורדה

טופס המיועד לבקשת אשרה לאונים המגיעים מחו"ל להופעה בישראל, כגון זמרים, ציירים, קרקסים, וכד', גם כאשר מדובר בהופעה חד פעמים בלבד

יש להזמינם בלשכות מנ"א האזוריות והם יבחנו את הבקשה בכפוף לעמידה בתנאים

להמשיך לקרוא

טופס הזמנת קנייני יהלומים ע"י חברי בורסת היהלומים להורדה

הטופס מיועד לחברות ישראליות שהם מיועדות לפיקוח על אגף היהלומים במשרד המסחר והתעשיה שהם יוכלו להזמין קנייני יהלומים, המשרד למסחר ותעשיה יבדוק את הבקשות ויעביר את המלצותיו לפי ראות עיניו לקונסוליות המתאימות בחו"ל  והם יעניקו את האשרות

להמשיך לקרוא

טופס הזמנת מרצים(ע"ז) בתחום ההשכלה הגבוהה להורדה

טופס זה מיועד למוסד להשכלה גבוהה שיש לו אישור להביא מרצים שהם עובדים זרים לארץ ע"י יחידת הסמך, הגשת הבקשה תעשה ע"י המוסמך מטעם המנהל של המוסד לכך.

להמשיך לקרוא