ארכיון הקטגוריה: יובלים אשדוד

טפסים להורדה של תאגיד המים יובלים אשדוד- הוראת קבע, עדכון פרטים, בקשות לברור מידע ועוד.

יובלים אשדוד-טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים להורדה

במקרה של צרכן המעוניין לבקש בירור של חיוב חריג לחשבון המים מתאגיד המים יובלים אשדוד, יש למלא טופס זה ולצרף אישור של בעל מקצוע הבדק כי אין נזילה בנכס.
להמשיך לקרוא

יובלים אשדוד-טופס בקשה לבדיקת תקינות מד מים להורדה

במידה וצרכן מעוניין לבצע בדיקת תקינות למד המים בנכס שלו, יש להעביר טופס זה חתום עם פרטי הצרכן אשר רשום בו מס' המונה והצהרה על כך שייצא בהוצאות הבדיקה.
להמשיך לקרוא