ארכיון הקטגוריה: מי אביבים

טפסים של תאגיד המים מי אביבים בתל אביב: עדכון נפשות, הוראת קבע,שינוי מחזיק בנכס ועוד.