ארכיון הקטגוריה: התנור-תאגיד מים וביוב בע"מ

טפסים להורדה של חברת המים התנור: הוראת קבע לבנק, הוראה לחיוב בכרטיס האשראי, עדכון פרטי צרכן ועוד.

תאגיד מים התנור-טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי להורדה

צרכנים של חברת המים התנור אשר רוצים לשלם את חשבון המים באמצעות חיוב בכרטיס האשראי, יש למלא טופס זה כראוי ולהעבירו לחברת התנור.
להמשיך לקרוא

תאגיד מים התנור-טופס עדכון פרטי צרכן – היטל בצורת להורדה

טופס זה משמש עבור עדכון פרטים הרשומים בחברת התנור תאגיד מים וביוב בע"מ. יש לצרף אישורים מתאימים: צילומים של תעודות זהות ( כולל ספח ) ואישורים על גמלה וקצבאות מיוחדות.
להמשיך לקרוא

תאגיד מים התנור-טופס הצהרה על מספר נפשות (עדכון פרטי צרכן) להורדה

נועד עבור צרכני תאגיד התנור מים וביוב בע"מ, אשר צריכים לעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס.
יש למלא הטופס ולצרף צילומי תעודות זהות ( כולל ספח ) של המתגוררים בנכס שהם מעל גיל 18.
להמשיך לקרוא

התנור תאגיד מים-טופס בקשה לבדיקת מונה מים – בוררות מונה להורדה

במקרה של צרכן הרוצה לשלוח את מונה המים שלו לבדיקת מעבדה, יש למלא טופס זה ולחתום על ההצהרה. יש למלא את הפרטים בטופס כראוי ולשלוח לתאגיד המים התנור.
להמשיך לקרוא

התנור תאגיד מים-טופס בקשה להתקנת מונה נוסף לשימוש עסקי להורדה

טופס בקשה עבור צרכנים עסקיים הרוצים להתקין מונה מים נוסף לשימוש עסקי, לעומדים בתנאים.
מסמכים נלווים יש לצרף לטופס הבקשה, פירוט המסמכים נמצא בטופס להורדה.
להמשיך לקרוא

התנור תאגיד מים-טופס צריכת מים חריגה- דף מידע להורדה

קובץ מידע המפרט את התנאים ודרכי הפעולה במקרה של חריגת מים של צרכן הצורך שרותים מתאגיד מים התנור.
הקובץ מפרט על צריכה משותפת ומקרים של נזילה.
להמשיך לקרוא