ארכיון הקטגוריה: ארנונה-תל אביב

טפסים של עיריית תל אביב בנושא ארנונה: בקשת הנחה לארנונה, אזרח ותיק ארנונה, ארנונה עסקית, ערעורים על ארנונה ועוד.

שינוי מחזיקים ארנונה עיריית תל אביב

תושבי תל אביב המבקשים לשנות את חשבון הארנונה לאור מכירה / שכירות / ירושה , מתבקשים למלא את הטופס שינוי מחזיקים ארנונה תל אביב.

טופס שינוי שם בארנונה בתא הוא מקוון ויש להעלות מסמכים נלווים בהתאם לשלב למתבקש בטופס.