ארכיון הקטגוריה: עיריית תל אביב

טפסים להורדה של עיריית ת"א- חניה, ארנונה, היתרי בנייה ועוד

שינוי מחזיקים ארנונה עיריית תל אביב

תושבי תל אביב המבקשים לשנות את חשבון הארנונה לאור מכירה / שכירות / ירושה , מתבקשים למלא את הטופס שינוי מחזיקים ארנונה תל אביב.

טופס שינוי שם בארנונה בתא הוא מקוון ויש להעלות מסמכים נלווים בהתאם לשלב למתבקש בטופס.

תו חניה תושב עיריית תל אביב

החל מתאריך 1.3.2021 עיריית תא מנפיקה תווי חניה וירטואליים אשר מחליפים את מדבקת התו האזורי שהודבקה על שמשת הרכב.
תו חניה המעודכן במערכות העירייה, וגם ברישומי הפקחים.

זכויות תו חניה בתל אביב:
חניה בחינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום.

תו החניה הוירטואלי יתקבל באמצעות מסרון ודואר אלקטרוני.