ארכיון הקטגוריה: חנייה-ירושלים

טפסים להורדה בנושא בקשת תו נכה, ערעור דו"ח חניה, בקשה לתו חניה מעיריית ירושלים. בנוסף טפסים הקשורים לחובות חניה ובקשות להפחתת קנסות מעיריית ירושלים.