ארכיון הקטגוריה: ארנונה-ירושלים

טפסי ארנונה של עיריית ירושלים: בקשה להנחה בארנונה לפרטי ולעסקי וכו'.