ארכיון הקטגוריה: עיריות

טפסים להורדה של העיריות השונות- עיריית ירושלים, עיריית חיפה,עיריית ת"א ועוד

שינוי מחזיקים ארנונה עיריית תל אביב

תושבי תל אביב המבקשים לשנות את חשבון הארנונה לאור מכירה / שכירות / ירושה , מתבקשים למלא את הטופס שינוי מחזיקים ארנונה תל אביב.

טופס שינוי שם בארנונה בתא הוא מקוון ויש להעלות מסמכים נלווים בהתאם לשלב למתבקש בטופס.

תו חניה תושב עיריית תל אביב

החל מתאריך 1.3.2021 עיריית תא מנפיקה תווי חניה וירטואליים אשר מחליפים את מדבקת התו האזורי שהודבקה על שמשת הרכב.
תו חניה המעודכן במערכות העירייה, וגם ברישומי הפקחים.

זכויות תו חניה בתל אביב:
חניה בחינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור, בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום.

תו החניה הוירטואלי יתקבל באמצעות מסרון ודואר אלקטרוני.

תו חניה לתושב רמת גן

כל תושב רמת גן יכול לקבל שני תווי חניה עבור שני רכבים.

לקבלת תו חניה מעירית רמת גן יש לצרף בטופס:

  1. צילום תז עם ספח בכתובת בעיר רמת גן.
  2. שוכר דירה – חוזה שכירות.
  3. לבעלי רכב פרטי:
    1. רשיון רכב בתוקף עם חותמת טסט.
    2. צילום תז עם ספח בכתובת העיר רמת גן.

לתו חניה עבור ליסינג/רכב חברה ראו בטופס להורדה לתו תושב.