ארכיון הקטגוריה: שיקום-בל"ל

טפסים להורדה בנושא שיקום מקצועי של המוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבאות שיקום, טיפול וכד'

ביטוח לאומי-טופס 271 תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון להורדה

בהתאם לסעיף 113 לחוק, המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר תביעה למענק במקום קצבה במידה שהתובע הוכיח כי יש לו הכנסה קבועה שמספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסות.
להמשיך לקרוא