ארכיון הקטגוריה: קצבאות ילדים

כל הטפסים להורדה עבור בקשה או שינוי בנושא קצבאות ילדים למוסד ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי- טופס עדכון פרטי בנק לקצבת ילדים למילוי מקוון

מילוי טופס מקוון לשינוי פרטי בנק לקבלת קצבאות ילדים מהמוסד לביטוח לאומי. קצבת הילדים משולמת לאם ולכן פרטי הבנק הם של האם או חשבון משותף לשני ההורים.
בסיום מילוי הפרטים לעדכון פרטי הבנק שאליו רוצים לקבל את קצבת הילדים ובדיקת הפרטים ותקינותם ישלח מסרון על רישום הפרטים.  לאחר בדיקת אימות מול הבנק שאותו רשמתם תישלח הודעה בכתב לפי הכתובת המופיעה במשרד הפנים.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 5024 בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה להורדה

טופס זה של המוסד לביטוח לאומי נועד עבור גרוש/ה המבקשים לקבל מענק לימודים.
המענק לימודים ישולם להורה שמקבל קצבת ילדים אלא אם כן התקבל מידע אחר מההורה השני על החזקת הילד.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 5034 הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ להורדה

מיועד עבור עדכון תאריכי יציאה לחו"ל וכניסות לארץ של ילדים לצורך הפסקת תשלום קצבת הילדים לילדים אשר שוהים בחו"ל לתקופה של מעל 3 חודשים וגם לחידוש תשלום קצבת הילדים כאשר הם חוזרים לארץ.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 5020 בקשה לפיצול תיק להורדה

טופס זה של המוסד לביטוח לאומי מיועד עבור הורה גרוש או החי בנפרד מבן/בת זוגתו למשך חצי שנה לפחות והילדים או חלקם הם באחזקתו.
חובה לצרף תעודת גירושין או פסק דין המציין את פרטי ההורה  המחזיק בילד.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 5026 בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, מקבל קצבה להורדה

הטופס מיועד למי שרוצה לשנות כתובת, מקום תשלום או מקבל קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי. יש לציין את סיבת השינוי בטופס כאשר משנים את מקבל קצבת הילדים.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 5015 מענק לימודים להורדה

הטופס מיועד עבור עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים, רווק, גרוש , אלמן, הורה החי בנפרד מבת זוגתו ולכל הורה הזכאי למענק ולא קיבל אותו. פירוט הזכאות והמסמכים הנלווים שיש לצרף מופיע בטופס.
להמשיך לקרוא