ארכיון הקטגוריה: פיצוי לנפגעי פוליו

טפסים עבור קבלת פיצוי ו/או מענק או קצבה חודשית לנפגעי פוליו בארץ או בחו"ל.

ביטוח לאומי-טופס כתב ויתור סודיות רפואית (7114) להורדה

טופס זה הוא הצהרה של התובע שבו הוא מוותר על הסודיות הרפואית שלו ומבקש למסור מידע למוסד לביטוח לאומי או למיופה כוח שלו כל מידע בנוגע למחלה, מצב רפואי, אשפוזים וכו'.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו התשס"ז-2007 (7870 ) להורדה

חוק לפיצוי נפגעי פוליו נועד לפצות את תושבי ישראל שחלו במחלת שיתוק ילדים בישראל או מחוץ לישראל ונותחו בישראל עד לתאריך 1.1.1970.
להמשיך לקרוא