ארכיון הקטגוריה: נפגעי פעולות איבה

טפסים של ביטוח לאומי עבור נפגעי פעולות איבה עבור תביעות ובקשות לזכאים לתגמולים מביטוח לאומי.

ביטוח לאומי-טופס 7107 כתב ויתור סודיות רפואית להורדה

טופס זה משמש לוויתור על סודיות רפואית עבור גמלת איבה, המצהיר מוותר על סודיות רפואית ומאפשר גישה למידע רפואי לגביו למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 581 בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות להורדה

הטופס מיועד לנפגעי איבה לאחר תקופת אי הכושר ותשלום התגמול לטיפול רפואי שנותרו נכים בגופם או בנפשם הרוצים להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות.
להמשיך לקרוא