ארכיון הקטגוריה: נפגעי עבודה-בל"ל

טפסים להגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי עבור תאונות בעבודה: טופס 250, תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה ועוד.

ביטוח לאומי-טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) להורדה

מיועד לשכיר או לעצמאי המבקשים לקבל דמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע.
מיועד גם עבור מתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228) להורדה

טופס זה מיועד לתביעה לדיון מחדש במוסד לביטוח לאומי בנושא דרגת נכות, למי שנקבעה לו נכות לצמיתות וחלה החמרה במצבו.
את התביעה ניתן להגיש לאחר שעברה חצי שנה לפחות מקביעת הדרגת נכות האחרונה.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200) להורדה

טופס זה משמש למי שהוכר כנפגע בעבודה מהמוסד לביטוח לאומי ונפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע.
לאחר שהתובע מגיש תביעה לקביעת נכות מהעבודה, הוא יזומן לוועדה רפואית אשר תקבע אם נותרה לו נכות בעקבות הפגיעה בעבודה ולאיזה דרגת נכות הוא זכאי.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס נכות מעבודה כתב ויתור סודיות רפואית (7103) להורדה

טופס זה מיועד לתובעים נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי ועליהם להגיש כתב ויתור סודיות רפואית.
בטופס זה התובע מוותר על על הסודיות הרפואית ומבקש למסור מידע למוסד לביטוח לאומי.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213) להורדה

תביעה זאת למוסד לביטוח לאומי משמשת עבור תשלום לקבלת גמלת "תלויים" לבני המשפחה של מבוטח בביטוח נפגעי העבודה, שכיר או עצמאי , אשר נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה או התנדב ונפטר עקב פעולת התנדבות.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215) להורדה

טופס זה משמש עבור בקשה לדיון מחדש בדרגת הנכות של התובע בעקבות ירידה בהכנסה של התובע.
לנכה בעל דרגת נכות לצמיתות של מעל 20% ומעלה.
להמשיך לקרוא