ארכיון הקטגוריה: נכות כללית

טפסים עבור תביעות לקצבאות נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי-טופס תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801) להורדה

הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי היא עבור מי שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבד את הכושר להשתכר, או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50%.
להמשיך לקרוא