ארכיון הקטגוריה: ניידות

טפסים לקבלת אחוזי מוגבלות בניידות והטבות לזכאים מהמוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי-טופס 8236 – הצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה להורדה

טופס זה הוא עבור מוגבלים בניידות השוהים במוסד.
הטופס ימולא ע"י עובד סוציאלי מטעם המוסד שבו יפורט כניסתו ויציאתו של המוגבל בניידות מהמוסד ברכב מנועי.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס כתב ויתור סודיות רפואית (7115) להורדה

טופס ויתור על סודיות רפואית שבו החותם מצהיר כי הוא מוותר על סודיות רפואית ומאשר מסירת מידע לביטוח לאומי או לבא כוחו, בכל מה שקשור למחלה, אשפוזים וכו'.
לטובת גמלת ניידות.
להמשיך לקרוא