ארכיון הקטגוריה: מעסיקים

טפסים של המוסד לביטוח לאומי עבור מעסיקים

ביטוח לאומי-טופס 752 בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית להורדה

הטופס מיועד למקבלי פנסיה מוקדמת/שכירים מכמה מקורות והכנסתם החודשית ממקור אחד או יותר, עולה על סכום ההכנסה המירבית שהיא   43,240 ש"ח החל מה-1.1.14.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) להורדה

הוראה לחיוב חשבון הבנק של מעסיק במקרים הבאים:

  • מעסיקים המשלמים באופן מקוון מתוכנת השכר.
  • לצורך ביצוע הסכם תשלומים לכלל המעסיקים.
  • מעסיקים אשר מיוצגים ע"י מייצג שמחובר למערכת "ייצוג לקוחות" של הביטוח הלאומי.

ביטוח לאומי-טופס 70 ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות") להורדה

טופס זה מיועד לכל המייצגים שלא מקושרים לאתר ייצוג לקוחות של המוסד לביטוח הלאומי.
מייצגים: רו"ח, עו"ד ויועצי מס.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי- הצהרת עובד למעסיק משני (644) להורדה

במקרה של צורך בתיאום ובעמידה בתנאים הבאים יש למלא טופס זה:

  • בעבור מקבל פנסיה משני מקומות או משלם הפנסיה שגם עובד שכיר במקום אחר.
  • המעסיק משני בעבור העובד, העובד כשכיר בשני מקומות עבודה.

להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי- טופס 652 דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי להורדה

טופס זה מיועד עבור עובדים הנכללים ב"צו סיווג מבוטחים" של המוסד לביטוח לאומי ומוגדרים כשכירים – מרצים, מורי דרך אמנים וכו'.
להמשיך לקרוא