ארכיון הקטגוריה: מענק לעבודה נדרשת/מועדפת

טפסים לבקשת מענק לעבודה נדרשת/מועדפת לחיילים משוחררים או מי שסיים שרות לאומי של 24 חודשים הזכאים למענק מהמוסד לביטוח לאומי.

ביטוח לאומי-טופס 1520 אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת / מועדפת להורדה

במקרה של הגשת בקשה לעבודה מועדפת/נדרשת למוסד לביטוח לאומי, יש לצרף טופס זה של אישור המעביד אשר בו הוא מצהיר על תקופת העבודה, פשר העבודה והשכר ששולם למבקש המענק לעבודה נדרשת.
להמשיך לקרוא