ארכיון הקטגוריה: מייצגים-בל"ל

טפסים להורדה של המוסד לביטוח לאומי עבור מייצגים

ביטוח לאומי-טופס בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות באינטרנט (630) להורדה

טופס בקשה עבור מייצגים לחיבור לאתר "ייצוג לקוחות" באינטרנט.
אתר זה מאפשר למייצגים לטפל בתיקי מייצגים ומעסיקים בכל הקשור לדמי ביטוח ודיווח למוסד לביטוח לאומי.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124) להורדה

מבוטחים אשר מעוניינים לשלם את דמי הביטוח השוטפים וכן הסדרי תשלומי חוב למוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס זה ולשלחו.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס הוראה לחיוב חשבון מעסיקים (6978) להורדה

מעסיקים אשר רוצים לחייב בהוראת קבע לחשבון הבנק את תשלומי דמי הביטוח השוטפים של עובדיהם, נדרשים למלא טופס זה.
בנוסף, ניתן לסמן הרשאה בטופס שהוראת קבע זאת תשמש גם לסילוק חובות קודמים של דמי ביטוח.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס הוספה/ביטול משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) להורדה

מיועד עבור מייצגים הנדרשים להוסיף או להסיר משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט.
יש למלא טופס זה וכן את נספח ההתחייבות לשמירה על סודיות  בעמוד השני.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח/עצמאי (6127) להורדה

הוראה לחיוב חשבון הבנק עבור דמי ביטוח שוטפים בלבד. התשלום ינוכה מחשבון הבנק במועד הקבוע על פי החוק.
המוסד לביטוח לאומי מתחייב לנכות רק תשלומי ביטוח שוטפים ולא חובות אחרים.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 70 ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות") להורדה

טופס זה מיועד לכל המייצגים שלא מקושרים לאתר ייצוג לקוחות של המוסד לביטוח הלאומי.
מייצגים: רו"ח, עו"ד ויועצי מס.
להמשיך לקרוא