ארכיון הקטגוריה: זקנה ושאירים

כל הטפסים הנדרשים לקבלת קצבת זקנה ושארים מהמוסד לביטוח לאומי.

ביטוח לאומי-טופס 480 לקצבת זקנה להורדה

טופס זה מיועד לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי עבור תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה.
כחודש לפני הזכאות הביטוח הלאומי שולח טופס זה, לפי כתובתכם הרשומה במשרד הפנים.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 460 תביעה אישית לדמי קבורה להורדה

טופס זה מיועד לבקשת הוצאות דמי קבורה עבור נפטרים שהם תושבי ישראל ואינם יהודים, בתנאי שאין שאין בתחום המוניציפלי שלהם חברה הרשאית לעסוק בקבורת נפטרים.
בנוסף, ניתן לבקש גם הוצאות דמי קבורה בעבור תושבי ישראל שנקברו בחו"ל.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס 484 תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה להורדה

מיועד לבקשה לקבלת תוספת בקצבת הזקנה עבור בן או בת הזוג אשר אינם מקבלים גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי.
הנחיות למילוי טופס 484 מצורפות בטופס להורדה.
להמשיך לקרוא