ארכיון הקטגוריה: דמי תאונה

טפסים עבור דמי תאונה לביטוח הלאומי הכוללים ויתור סודיות וטופס 2201.

ביטוח לאומי-טופס 2201 תביעה לתשלום דמי תאונה – לתאונה שאינה מעבודה להורדה

מיועד עבור תביעה לתשלום דמי תאונה מהביטוח הלאומי עבור מבוטח שנפגע בתאונה שאינה תאונת עבודה ובשל כך איבד יכולת לתפקד.
יש לצרף אישורים מתאימים המפורטים בטופס להורדה.
להמשיך לקרוא