ארכיון הקטגוריה: דמי ביטוח-בל"ל

טפסים להורדה של דמי ביטוח של המוסד לביטוח לאומי, דו"ח שנתי, ביטול ייצוג ועוד.

ביטוח לאומי-טופס שאלון לקביעת תושבות – בעלי אשרה לתושב ארעי (625) להורדה

המחזיק באשרת שהייה מסוג א/1 או א/5 ומבקש להיות מוכר במוסד לביטוח לאומי כתושב, מתבקש להגיש טופס זה בצרוף כל האישורים הנדרשים.
להמשיך לקרוא