ביטוח לאומי-טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (250) להורדה

שתפו את הטופס!

טופס 250 של המוסד לביטוח לאומי מיועד למתן טיפול ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה. על המעסיק או מי שימונה על ידיו למלא את כל הפרטים בטופס ולהקפיד למסור טופס זה רק במקרה של תאונת עבודה.
בטופס יש לציין את פרטי התאונה, פרטי המעסיק ופרטי התובע.