ארכיון הקטגוריה: יחידת יבוא

טופס הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רשיון ליבוא מסחרי בלבד משרד הרישוי

טופס זה מהווה הצעת הזמנה לייבוא סחורה לבעלי רישיון ייבוא.
ההצעה חייבת לכלול את פרטי הטובין כגון שמות היצרן, הספק, היבואן וכתובתיהם.
כמו כן, היא תפרט את כמות הטובין ושוויו.

טופס נספח טכני לבקשה לרשיון יבוא מסחרי לרכב / אופנוע משרד הרישוי מקוון

טופס זה הינו נספח טכני לבקשת יבוא מסחרי לרכב ו/או לאופנוע.
בנספח זה יש לציין את פרטיו הטכניים של הרכב כגון, מידותיו, משקלו, פרטי המנוע וכד'.
את הטופס יש למלא בארבעה עותקים.

להמשיך לקרוא

טופס בקשה לאישור או לרשיון יבוא רכב ביבוא אישי משרד הרישוי

טופס זה הינו בקשה לאישור ייבוא רכב  או בקשה לרישון רכב ביבוא אישי.
בכדי לדעת אם יש צורך באישור או ברשיון יש לבדוק אם הרכב יובא לארץ ביבוא סדיר.

להמשיך לקרוא