ארכיון הקטגוריה: ארנונה-תל אביב

טפסים של עיריית תל אביב בנושא ארנונה: בקשת הנחה לארנונה, אזרח ותיק ארנונה, ארנונה עסקית, ערעורים על ארנונה ועוד.