ארכיון הקטגוריה: נפגעי עבודה-בל"ל

טפסים להגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי עבור תאונות בעבודה: טופס 250, תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה ועוד.

ביטוח לאומי-טופס תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279) להורדה

טופס זה מיועד לנכה עבודה שוועדה רפואית קבעה לו נכות זמנית והוא לא מסוגל לעבוד בכל עבודה וגם אין לו הכנסות מעבודה או מעסק.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס דמי פגיעה – כתב ויתור סודיות רפואית (7101) להורדה

טופס זה משמש לויתור על סודיות רפואית למוסד לביטוח במקרה של תאונת עבודה לאומי ומאשר למסור להם או לבא כוחן מידע על כל מחלה, מצב רפואי, הטיפול שקיבל וכו'.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה – עצמאי (283) להורדה

טופס זה משמש למתן טיפול רפואי ראשוני לעצמאים אשר נפגעו בתאונת עבודה. על העצמאי למלא טופס זה ולהגיש אותו בקופת החולים שבה הוא חבר.
להמשיך לקרוא

ביטוח לאומי-טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (250) להורדה

טופס 250 של המוסד לביטוח לאומי מיועד למתן טיפול ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה. על המעסיק או מי שימונה על ידיו למלא את כל הפרטים בטופס ולהקפיד למסור טופס זה רק במקרה של תאונת עבודה.
להמשיך לקרוא