ארכיון הקטגוריה: אבטלה

טפסים להורדה של הביטוח לאומי עבור המבקשים דמי אבטלה

טופס ביטוח לאומי- אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר להורדה

טופס אישור המעסיק על תקופת ההעסקה של ביטוח לאומי להורדה עבור תביעת דמי אבטלה. יש לציין את תקופת ההעסקה, המשכורות ששולמו וסיבת הפיטורין. במידה ומורידים טופס זה אין צורך להשתמש בעמוד 1.

להמשיך לקרוא