ארכיון הקטגוריה: ביטוח לאומי

טפסים להורדה של המוסד לביטוח לאומי ( בל"ל ), טופס דמי לידה, טפסי אבטלה, טפסי הבטחת הכנסה, טפסים כללים ועוד.

ביטוח לאומי-טופס 7107 כתב ויתור סודיות רפואית להורדה

טופס זה משמש לוויתור על סודיות רפואית עבור גמלת איבה, המצהיר מוותר על סודיות רפואית ומאפשר גישה למידע רפואי לגביו למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו.
להמשיך לקרוא