תשלומי שילוט

תשלומי שילוט לעיירות השונות באמצעות האינטרנט,                                                     ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתרי העיריות.