תשלום אגרת רשם הקבלנים

תשלום אגרת רישיון רשם הקבלנים, תשלומי אגרות וקנסות לרשם הקבלנים                                         ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך האתר.

תשלומי אגרת רישיון, אגרות נוספות וקנסות לרשם הקבלנים.