טופס ייפוי כוח של תאגיד לביצוע שינוי במרשם הציוד משרד הרישוי מקוון

טופס זה מיועד לתאגיד המעוניין לבצע שינוי במרשם ציוד מכנסי הנדסי, כגון מכירה או קנייה, כאשר המבקש הוא מיופה כוחו של מבצע הפעולה.

הנציג המבקש יציג את טופס הבקשה, תעודת הזהות שלו ורשיון הציוד.