טופס ייפוי כוח של אדם פרטי לביצוע שינוי במרשם הציוד משרד הרישוי מקוון

טופס זה מיועד לאלה הרוצים לבצע שינוי במרשם ציוד מכנסי הנדסי, כגון מכירה או קנייה, כאשר המבקש הוא מיופה כוחו של מבצע הפעולה.

 

הנציג המבקש יציג את טופס הבקשה, תעודות הזהות שלו ושל המבקשים, רשיון הציוד ואישור עו"ד על ייפוי הכוח.