טופס נספח טכני לבקשה לרשיון יבוא מסחרי לרכב / אופנוע משרד הרישוי מקוון

טופס זה הינו נספח טכני לבקשת יבוא מסחרי לרכב ו/או לאופנוע.
בנספח זה יש לציין את פרטיו הטכניים של הרכב כגון, מידותיו, משקלו, פרטי המנוע וכד'.
את הטופס יש למלא בארבעה עותקים.