טופס הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רשיון ליבוא מסחרי בלבד משרד הרישוי

טופס זה מהווה הצעת הזמנה לייבוא סחורה לבעלי רישיון ייבוא.
ההצעה חייבת לכלול את פרטי הטובין כגון שמות היצרן, הספק, היבואן וכתובתיהם.
כמו כן, היא תפרט את כמות הטובין ושוויו.