טופס בקשה לרשיון יבוא מסחרי בלבד משרד הרישוי מקוון

טופס זה מהווה בקשה לרשיון יבוא רכב, ליבוא מסחרי בלבד.