מס קנייה-טופס 30 בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום להורדה

טופס זה משמש על מנת לחדש תעודת עוסק רשום או לחידוש הסדר להחזר מס קנייה. אישורים הנדרשים לצרף כתובים במפורט בטופס.