מס קנייה-טופס 10 בקשה לקבלת עוסק רשום להורדה

טופס זה משמש עבור קבלת תעודת עוסק רשום או הסדר של החזר מס קנייה.
יש למלא את הטופס על כל סעיפיו ולצרף אישורים מתאימים.