מס רכוש-טופס 7117 -הודעה על נזק ובקשה לקבלת מקדמה בגין "נזק עקיף" במבצע "צוק איתן" להורדה

בשל הנזק שנגרם לעסקים בדרום עקב מבצע "צוק איתן" , רשות המיסים מאפשרת לעסקים לקבל מקדמה בטרם הגשת התביעה המלאה.

יש למלא טופס זה ולצרף המחאה מבוטלת. בקשת מקדמה שתעמוד בכללים תשולם עד 7 ימי עסקים ועד לסכום של 250,000.