מס רכוש-טופס 7116-1 – תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בחקלאות – מסלול ירוק מבצע "צוק איתן" להורדה

טופס זה משמש עבור חקלאים המבקשים פיצוי בעקבות נזקים שנגרמו להם ממבצע "צוק איתן".
על החקלאי למלא טופס זה ולחתום על ההצהרה.