מס רכוש-טופס 7116-1 – נספח י לטופס 7116 – הצהרת שותפים בהגשת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף במבצע "צוק איתן" להורדה

בהגשת שותפים תביעת פיצויים למס רכוש בעקבות נזקי "צוק איתן", יש למלא טופס זה ואת פרטי השותפים ולצרפו לטופס 7116.