מס רכוש-טופס 7116-1 – נספח ט' מעודכן לטופס 7116- יפויי כח כללי להגשת תביעה בגין "נזק עקיף",צוק איתן להורדה

נספח ט' הוא עבור נתינת ייפוי כוח כללי לאדם אחר להגשת תביעה בגין נזק עקיף ממבצע צוק איתן.

בטופס מפורט הרשאות המיופה כוח ויש להחתים יועץ מס או עו"ד על טופס זה.