מס רכוש-טופס 7116-1 -נספח ה' לטופס 7116-הצהרת עובד על היעדרות מהעבודה בשל המצב הבטחוני להורדה

טופס זה ימולא ע"י העובד ובו יפורטו ימי ההעדרות מהעבודה בשל מבצע צוק איתן.
על הטופס יש לחתום.