מס רכוש-טופס 7116- תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" במבצע "צוק איתן" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה להורדה

טופס זה משמש להגשת תביעה לקבלת פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם לעסק שהפסיק פעילות בעקבות מבצע צוק איתן.
לתביעת הפיצויים יש לצרף אישורים מתאימים המפורטים בטופס.