טופס לשינוי כתובת במשרד הפנים להורדה

טופס זה מיועד עבור מי שרוצה לשנות את הכתובת שלו ברישומי משרד הפנים.
יש להגיע או לשלוח את המסמכים הבאים:

  • טופס זה ממולא כנדרש
  • ספח של תעודת הזהות
  • ספחי תעודת הזהות של המשפחה שעבורה מבוקש השינוי

עלות-ללא תשלום

במקרים הבאים יש לצרף אישורים נוספים:

  • כאשר משנים כתובת ליישובים קהילתיים או לקיבוץ יש להמציא אישור ממזכירות המקום.
  • כאשר משנים כתובת לאילת מיישוב אחר יש להגיש באופן אישי בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה באילת תוך המצאת הוכחות למגורים שם.
  • כאשר מגישים בקשה לשינוי מען לכתובת ההורים או לכתובת הורי בן/בת הזוג, חובה לקבל הסכמת ההורים או הורי בן/בת הזוג בנוכחות הפקיד בלשכה (נדרשת הגעה של ההורים ללשכה).


טופס מקוון כאן