עדכון מס' נפשות מי אביבים

טופס הצהרה להודעה לחברת המים מי אביבים על עדכון מס' נפשות המתגוררות בנכס
יש לצרף מסמכים מתאימים, פרוט בטופס להורדה.